Search
  • Iza Konwińska

Trans hipnotyczny

Na czym polega trans hipnotyczny i jak można go wykorzystać w terapii.


https://www.youtube.com/watch?v=BO7GFzaSpYY


5 views0 comments

Recent Posts

See All